Arhitectură, inginerie și construcții

Arhitectură, inginerie și construcții

Descriere

Indiferent de tipul, mărimea sau amplasarea clădirilor, ne adaptăm pentru a asigura inspecția și monitorizarea activelor, întocmirea și furnizarea releveelor exacte și realizarea documentației care stă la baza remarcabilă a unui proiect realizat impecabil, după cele mai înalte exigențe ale birourilor de proiectare.

Serviciile noastre sunt ideale pentru

Lucrări topografice premergătoare proiectării
Lucrări topografice premergătoare începerii lucrărilor de construcție
Lucrări topografice pe perioada execuției construcțiilor
Lucrări topografice pe perioada de folosință

Servicii și produse

Asistență topografică în lucrări de construcții civile și industriale

Lucrări premergatoare începerii șantierului

Lucrări topografice privind trasarea diferitelor elemente de proiect

Lucrări topografice privind volumetria: excavație și umplutură

Nivelment de mică și mare precizie

Dirijare utilaje 2D și 3D

Urmărirea comportării construcțiilor

Urmărirea comportării construcțiilor în faza de execuție

Urmărirea comportării construcțiilor în faza de exploatare

Creare de diverse soluții tehnice și tehnologice în cazul necesității aplicării acestora

Rețele de referință pentru urmărirea comportării construcțiilor

Studiul asupra preciziei la determinarea tasărilor prin nivelment geometric

Urmărirea deformațiilor grinzilor (tasare și încovoiere)

Monitorizarea pereților îngropați pe măsura executării excavațiilor

Metode de determinare a stabilității punctelor fixe folosite la măsurarea vectorilor de deplasare

Metode de determinare a stabilității în rețele planimetrice, altimetrice și spațiale

Determinarea deplasărilor și a deformațiilor construcțiilor generate de tasări ale terenului de fundare (tasarea medie, tasările relative, înclinări ale fundațiilor sau
ale construcției în ansamblu, încovoieri relative ale tălpilor continue de fundare)

Asistență topografică în lucrări de construcție a parcurilor eoliene

Executare planuri parcelare

Executare cadastru

Georeferențiere ortofoto, hărți vânt, planuri parcelare, cadastre și alte hărți de interes

Stabilirea împreună cu beneficiarul a pozițiilor stațiilor de testare vânt

Poziționarea pe teren a stațiilor de testare vânt conform pozițiilor stabilite anterior
cu beneficiarul

Identificarea parcelelor de interes pe hărți și în teren

Planuri topografice 3D ale terenului (model analogic și digital)

Planuri topografice (PUD, PAC) în vederea obținerii autorizațiilor de construcție

Planuri drumuri de acces

Executarea rețelei topografice de trasare

Trasarea drumurilor de acces și platformelor proiectate

Calcul volum umplutură/săpătură

Trasarea elementelor din proiect (cabluri, stâlpi, etc.)

Aliniere verticală

Urmărire din punct de vedere topografic a tasărilor și înclinărilor

Asistență topografică în lucrări de infrastructură pentru autostrăzi, drumuri, poduri, rețele edilitare

Masurători topografice la diverși parametri de precizie în vederea proiectării și/sau
execuției drumurilor, podurilor, canalizărilor și diferitelor conducte de alimentare

Întocmirea profilelor longitudinale și transversale ale căilor de comunicație

Trasarea tuturor elementelor din proiect

Asistență topografică pe perioada de execuție a proiectului

Verificarea topografică a proiectului pe perioada execuției

Realizarea rețelei topografice de trasare și ridicare

Întocmirea modelului analogic și digital 3D

Verificare cantități prin metode topografice și de scanare laser 3D

Dirijare utilaje 2D și 3D

Planuri topografice

Realizarea planurilor de situație, As-Built, PAC, PUD, PUZ

În funcție de scopul ridicării topografice și de cerințele beneficiarului privind gradul de
detaliere al planului, elementele de interes vor fi reprezentate la o scară convenabilă și care să permiăa furnizarea unor produse de calitate și ușor interpretabile

Scanare laser 3D

Planuri de situaţie

Modele 3D

Verificări planeităţi pardoseli

Verificări planeități ziduri

As-Built

Marian Rădoi
CEO