Energie

Energie

Descriere

În cazul sectorului energetic unde lucrările se realizează în condiții dificile, în cadrul proiectelor de care consumatorii depind pentru buna desfășurare a vieții de zi cu zi, acuratețea datelor geospațiale împreună cu achiziția acestora în siguranță reprezintă condiții pentru desfășurarea lucrărilor. Rădoi Engineering pune la dispoziție tehnologia și experiența necesară pentru a preîntâmpina orice întârzieri sau întreruperi, lucrând în coordonare cu fluxul de muncă normal și cu echipele de intervenție.

Serviciile noastre sunt ideale pentru

Rețelele electrice aeriene de înaltă tensiune

Rețelele electrice aeriene de tensiune medie

Rețelele electrice aeriene de joasă tensiune

Hidrocentrale

Parcuri fotovoltaice

Ferme eoliene

Servicii și produse

Scanare laser 3D

Releveu 2D

Model 3D pregătit pentru BIM

Ortofotoplan

Plan topografic

Nori de puncte 3D

Platformă de vizualizare SCENE 2go

Fotogrammetrie aeriană cu drone

Monitorizarea degradărilor acoperișului

Monitorizarea degradărilor fațadelor

Studiul gradului de degradare pe baza caracteristicilor spectrale (acolo unde este posibil)

Documentarea fotografică și fotogrammetrică a fațadelor, acoperișului și interioarelor inaccesibile din cauza înălțimii

Urmărirea evoluției în timp

Studii de inundabilitate

LiDAR cu drone

Nori de puncte RGB cu o densitate mare

DTM – Model digital al terenului

Curbe de nivel

Plan topografic

Inspecții și monitorizare cu drone

Monitorizarea periodica a rețelelor de infrastructură

Monitorizarea degradărilor construcțiilor

Studiul gradului de degradare pe baza caracteristicilor spectrale (acolo unde este posibil)

Documentarea fotografică și fotogrammetrică a rețelelor de infrastructură

Urmărirea evoluției în timp

Studii de inundabilitate

Calcule de volume excavate și halde

Urmărirea evoluției în timp a șantierelor

Măsurători topografice și geodezice

Realizarea planurilor de amplasament cu sau fără curbe de nivel (cote)

Ridicări topografice pentru proiecte de infrastructură

Plan de situație la platforme industriale

Studii de amplasament pentru posibile investiții

Ridicări topografice privind studiile arheologice

Întocmirea planului analogic și digital

Întocmirea modelului analogic și digital 3D

Întocmirea profilelor longitudinale și transversale ale căilor de comunicație

Marian Rădoi
CEO