Model 3D pregătit pentru BIM

Model 3D pregătit pentru BIM

Modelul 3D ready to BIM al unei construcții este rezultatul modelării norilor de puncte 3D obținuți din scanarea laser. Acesta nu este doar o reprezentare volumetrică a unui obiect, ci conține o serie de informații constituite într-o bază de date.

Fiecare element este definit și toate aceste elemente alcătuiesc modelul parametric. Din modelul 3D pot fi generate planuri, secțiuni și elevații 2D din orice direcție aleasă de utilizator. Suplimentar elementelor structurale și arhitecturale, modelul BIM poate conține și elemente de instalații sanitare, electrice sau de canalizare.

Avantaje

  1. Din modelul 3D pot fi generate automat piesele desenate 2D (planuri, secțiuni, fațade) din orice direcție specificată de utilizator.
  2. Modelul șarpantei prezintă structura acoperișului 3D, permițând calcule structurale, consolidări, dimensionări și adăugări.
  3. Modelul 3D poate fi folosit ca bază pentru obținerea de vizualizări exterioare și interioare realiste.
  4. Modelul 3D poate fi folosit pentru extragerea cantităților, calculul suprafețelor și listarea acestora în mod automat.
  5. Datorită metodei de modelare ce utilizează familii, acestea pot fi oricând modificate sau detaliate și înlocuite în mod automat.

SketchFab

Marian Rădoi
CEO