Măsurători topografice și geodezice

Măsurători topografice și geodezice

Orice măsurătoare topografică precisă se bazează pe o rețea geodezică. Rădoi Engineering acoperă toate tipurile de măsurători utilizând tehnici și metode care și-au dovedit în timp eficiența, susținute în același timp cu tehnologie de ultimă generație.

Profesioniștii Rădoi Engineering abordează tematica măsurătorilor topografice și geodezice din punct de vedere științific, măsurătorilor noastre fiind verificate, compensate și documentate prin rapoarte tehnice. Instrumentele și accesoriile noastre sunt verificate și calibrate riguros, periodic pentru a asigura personalului nostru calificat suportul necesar atingerii preciziilor cerute la fiecare proiect în parte.

Servicii

  1. Planuri topografice
  2. Rețele topografice pentru trasare în șantiere
  3. Rețele geodezice de sprijin
  4. Asistență topografică și trasări în toate tipurile de șantiere
  5. Ridicări topografice pentru studiile arheologice
  6. Ridicări topografice pentru proiectele de restaurare
  7. Măsurători topografice pentru calcule de volume

Marian Rădoi
CEO